Menaxho rezervimin tim

"Menaxho rezervimin tim" është një platformë ku mund të menaxhosh lehtësisht të gjithë rezervimin tënd dhe detajet e udhëtimit dhe ku shkarkon të gjithë dokumentacionin dhe fletëhyrjen në bord.

Në "Menaxho rezevimin tim", mund:

Të redaktosh detajet e pasagjerit dhe kontaktit

Duam të sigurohemi që detajet e kontaktit i ke të përditësuara, kështu që të gjitha ndryshimet janë falas. Mos harro të shtosh numrin tënd të telefonit në mënyrë që të mund të marrësh përditësime mbi udhëtimin përmes mesazheve SMS.

Për të redaktuar emrin e pasagjerit, kliko "Redakto / Hiq pasagjerët".
Për të redaktuar detajet e kontaktit të udhëtarit kryesor, kliko "Redakto detajet e kontaktit".

Nëse ka një ndryshim të biletës nga rezervimi fillestar, mund të të duhet të paguash për të redaktuar detajet e pasagjerit. Biletat nuk janë të transferueshme; për të hequr një pasagjer, shëno "Anulo udhëtimin(et)".

Riplanifikoje udhëtimin për një datë ose orë tjetër

Për të ndryshuar datën ose orën e udhëtimit tënd, kliko "Ndrysho datën / orën e nisjes" dhe konfirmo përzgjedhjen e re. Mos harro se koha e nisjes duhet të jetë +15 min nga koha e konfirmimit. Për të zgjedhur një destinacion të ri nisjeje ose mbërritjeje, duhet të anulosh udhëtimin dhe të prenotosh një të ri.

Në varësi të udhëtimit të ri, mund të të duhet të paguash për diferencën e biletës, ose do të marrësh një rimbursim nëse udhëtimi i ri është më i lirë. Mund të riplanifikosh vetëm një udhëtim çdo herë që e kërkon këtë.

Ndrysho/shto vende dhe bagazh shtesë

Mund ta rezervosh vendin tënd për rehati shtesë ose sigurohu që të uleni të gjithë bashkë në rast se keni prenotuar në grup. Mund të shtosh gjithashtu bagazh të kontrolluar ose të veçantë në çdo kohë.

Të gjitha ndryshimet janë subjekt i disponueshmërisë në varësi të udhëtimit.

Anulo prenotimin

Nëse të duhet ta anulosh udhëtimin ose një pjesë të tij, do të të paraqiten opsionet e rimbursimit sipas kushteve në tregun ku po udhëton.

Për ta anuluar të gjithë prenotimin ose pjesë të udhëtimit, kliko "Anulo udhëtimin(et)".
Për të hequr pasagjerë nga prenotimi yt, kliko "Redakto / Hiq pasagjerët".
Për të anuluar vendet ose bagazhet shtesë, kliko "Anulo bagazhin / shtesat".

Biletën mund ta anulosh deri 15 minuta para nisjes dhe të marrësh rimbursim të plotë ose të pjesshëm në formën e kuponit. Shiko Politikën tonë të Anulimit këtu.

Menaxho vonesat dhe anulimet

Nëse Flix ka anuluar udhëtimin tënd ose është përgjegjës për një vonesë domethënëse nga nisja, mund të të lindë e drejta për mbështetje të mëtejshme. Funksioni "Menaxho rezervimin tim" të lejon të riplanifikosh një tjetër udhëtim me Flix pa paesë ose të kërkosh një rimbursim, sipas kushteve në tregun ku po udhëton.