Menaxho rezervimin tim

Anulimi

Nuk dua më ta bëj udhëtimin e prenotuar. Deri kur mund ta anuloj prenotimin tim?

Rezervimin mund ta anulosh deri 15 minuta para kohës së nisjes.

A tarifohem për anulimin?

Është falas ta anulosh udhëtimin deri 30 ditë para datës së nisjes. Pas kësaj date, mund të vendosim një tarifë anulimi. Pas anulimit të rezervimit do të krijohet një faturë. Fatura është e vlefshme për 12 muaj dhe ka vlerën e çmimit të rezervimit minus faturën e anulimit, nëse vendoset një e tillë.

FlixBus e ka anuluar udhëtimin tim për shkak të ndryshimeve operative:

Duam t'i shmangim ndryshimet operative sa më shumë të jetë e mundur. Nëse FlixBus i duhet ta anulojë udhëtimin tënd, do të të njoftojmë. Çmimin e biletës së udhëtimit që ke anuluar do të ta rimbursojmë plotësisht sipas Kushteve tona të përgjithshme.

Kliko mbi "Anulo rezervimin tim" për të parë mënyrat e rimbursimit që disponojmë.

Ndrysho

Në rezervimin tënd mund të ndryshosh këto të dhëna:

  • Kohën ose destinacionin e udhëtimit*
  • Emrin e pasagjerit
  • Numër telefoni
  • Bagazh shtesë
  • Bagazhe të veçanta

*Nëse dëshiron të ndryshosh kohën e nisjes ose destinacionin, duhet së pari të anulosh pjesën e udhëtimit që do të ndryshosh. Pas kësaj, do të marrësh një faturë në shumën e vlerës së biletës pa përfshirë tarifat e aplikueshme të anulimit. Më pas këtë faturë mund ta përdorësh për të rezervuar një udhëtim të ri (duke përdorur numrin e faturës në fushën e saj dhe duke klikuar "Merr"). Fatura është e vlefshme për 12 muaj.

Deri kur mund ta ndryshoj rezervimin tim?

Ndryshimet mund t'i bësh deri 15 minuta para kohës së nisjes.

A ka ndonjë tarifë për ndryshimin e rezervimit tim?

Mund të korrigjosh pa pagesë gabime të vogla drejtshkrimore.* Mund të bësh edhe ndryshime të emrit të pasagjerit. Zakonisht kjo është pa pagasë. Megjithatë, nëse udhëtimi do të jetë më i shtrenjtë se ditën fillestare të prenotimit, duhet të paguash diferencën e çmimit të prenotimit dhe çmimit të biletës së re.

Për ndryshimet e kohës së nisjes ose destinacionit të udhëtimit zbatohen rregullat e anulimit. Nëse e ndryshon udhëtimin më pak se 30 ditë para nisjes, vlerës së faturës i zbritet tarifa e anulimit.

Nëse dëshironi të prenotoni bagazh shtesë ose të veçantë pas blerjes së biletës, do të vendoset një tarifë. Mund të shtoni nga një bagazh shtesë dhe të veçantë për person.

*Gabimet drejtshkrimore që kërkojnë më shumë se disa rregullime të shpejta mund të konsiderohen si ndryshim emri dhe janë subjekt i tarifave të zbatueshme.

Ku mund ta anuloj ose ndryshoj rezervimin tim?