Politika e anulimit

E vlefshme për udhëtimet me datë të planifikuar nisjeje pas datës 18 korrik 2023

Vetëm nëse keni prenotuar një udhëtim para 03.11.2023 i planifikuar me datë nisjeje pas 18.12.2023 dhe dëshironi ta anuloni pas 18.12.2023, kontaktoni me shërbimin tonë të klientit përmes bisedës "këtu".

Ndryshim planesh? Nuk ka problem! Me Flix mund ta anulosh biletën deri 15 minuta para nisjes dhe të marrësh rimbursim të plotë ose të pjesshëm në formën e një kuponi.
Tabela e mëposhtme tregon shumën e rimbursuar. Shuma varet sesa paraprakisht e anulon biletën. Për shembull, nëse e anulon biletën 1 ditë e 3 orë para nisjes, merr 50% rimbursim.
 

Koha para nisjes Rimbursimi (% e çmimit të biletës)
Më pak se 1 ditë 25%
Nga 1 deri në 6 ditë 50%
Nga 7 deri në 29 ditë 75%
30 ditë e më shumë 100%

Mbaj parasysh se për shtesat si rezervimi i vendeve dhe bagazhet shtesë, rimbursimi është 100%. Tarifat e prenotimit dhe shërbimit nuk rimbursohen.

Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixBus)
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixTrain)

Për udhëtimet brenda Turqisë dhe Brazilit zbatohet politika e rimbursimit 100%.

E vlefshme për udhëtimet me datë të planifikuar nisjeje nga 3 korrik 2023 deri më 18 dhjetor 2023

Ndryshim planesh? Nuk ka problem! Me Flix mund ta anulosh biletën deri 15 minuta para nisjes dhe të marrësh rimbursim të plotë ose të pjesshëm në formën e një kuponi.
Tabela e mëposhtme tregon shumën e rimbursuar. Shuma varet sesa paraprakisht e anulon biletën. Për shembull, nëse e anulon biletën 1 ditë e 3 orë para nisjes, merr 50% rimbursim.
 

Koha para nisjes Rimbursimi (% e çmimit të biletës)
Më pak se 1 ditë 25%
Nga 1 deri në 6 ditë 50%
Nga 7 deri në 29 ditë 75%
30 ditë e më shumë 100%


Shuma maksimale e zbritur nga çmimi i biletës nuk duhet ta kalojë 3450 ALL. Nëse ke prenotuar në monedhë tjetër, mund të kontrollosh rimbursimin e saktë këtu.

Mbaj parasysh se për shtesat si rezervimi i vendeve dhe bagazhet shtesë, rimbursimi është 100%. Tarifat e prenotimit dhe shërbimit nuk rimbursohen.

Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixBus)
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixTrain)

Për udhëtimet brenda Turqisë dhe Brazilit zbatohet politika e rimbursimit 100%.