Njoftimi ligjor

Lëshuesi
Flix SE


Na kontakto:
Adresa: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mynih Gjermani
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-Mail: sherbimi@flixbus.al

* (Mbaj parasysh që për telefonatat nga linja fikse si dhe telefona celularë tarifat ndryshojnë në varësi të çmimeve të operatorit individual.)

Kryetari i Bordit Mbikëqyrës
Bodo Uebber

Anëtarët e Bordit
André Schwämmlein (kryetar), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Regjistri tregtar: 
Gjykata e rrethit të Munihut, HRB 274912


ID e TVSH-së:
DE 283764680

I përgjegjshëm sipas Nenit 18 paragr. 2 i Marrëveshjes Shtetërore të Medias (MStV)
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mynih
E-Mail: sherbimi@flixbus.al


Përgjegjësia për përmbajtjen
Përmbajtja e faqes sonë të internetit është përpiluar me një kujdes absolut. Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse përmbajtja është apo jo, e saktë, e plotë dhe aktuale.  Si një ofrues shërbimi dhe në përputhje me nenin 7, paragrafi 1 të TMG, ne mbajmë përgjegjësi vetëm për përmbajtjen tonë në këto faqe, sipas ligjeve të përgjithshme.  Sipas neneve 8 deri në 10 të TMG, ne, si ofrues shërbimi, nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e huaja të transmetuara ose ruajtura apo të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitete të paligjshme. Sa më sipër nuk cenon detyrimet për të hequr ose për të bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme. Megjithatë, përgjegjësia mund të rëndojë mbi ne vetëm duke filluar nga data e marrjes dijeni për një shkelje specifike  Pas marrjes së njoftimit për këto shkelje, ne do ta heqim menjëherë përmbajtjen.

Komisioni Evropian ka vendosur në dispozicion një platformë për zgjidhjen jashtëgjyqësore online të mosmarrëveshjeve, e cila mund të aksesohet nëpërmjet lidhjes www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ne marrim pjesë në një procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përpara përfshirjes së një organi arbitrazhi për mbrojtjen e konsumatorit. Një listë me të dhënat e kontaktit të organeve të njohura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve e gjeni në lidhjen https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Për këtë qëllim ne drejtohemi te Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (Shoqata e Regjistruar për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Transportin Publik) (www.soep-online.de).

 

Ky njoftim do të përdoret edhe në kanalet tona të medias sociale në: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Këtu mund të gjeni një listë kanalesh individuale.