Njoftimi ligjor

Lëshuesi
Flix SE


Na kontakto:
Adresa: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mynih Gjermani
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-Mail: sherbimi@flixbus.al

* (Mbaj parasysh që për telefonatat nga linja fikse si dhe telefona celularë tarifat ndryshojnë në varësi të çmimeve të operatorit individual.)

Kryetari i Bordit Mbikëqyrës
Bodo Uebber

Anëtarët e Bordit
André Schwämmlein (kryetar), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Regjistri tregtar: 
Gjykata e rrethit të Munihut, HRB 274912


ID e TVSH-së:
DE 283764680

I përgjegjshëm sipas Nenit 18 paragr. 2 i Marrëveshjes Shtetërore të Medias (MStV)
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mynih
E-Mail: sherbimi@flixbus.al

 

Komisioni Evropian ka vendosur në dispozicion një platformë për zgjidhjen jashtëgjyqësore online të mosmarrëveshjeve, e cila mund të aksesohet nëpërmjet lidhjes www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ne marrim pjesë në një procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përpara përfshirjes së një organi arbitrazhi për mbrojtjen e konsumatorit. Një listë me të dhënat e kontaktit të organeve të njohura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve e gjeni në lidhjen https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Për këtë qëllim ne drejtohemi te Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (Shoqata e Regjistruar për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Transportin Publik) (www.soep-online.de).

Ky njoftim do të përdoret edhe në kanalet tona të medias sociale në: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Këtu mund të gjeni një listë kanalesh individuale.