§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Bagazhet në një autobus FlixBus

Zbulo për politikën e bagazheve të FlixBus

Çdo FlixBus ka plot hapësirë për bagazhet e tua. Në mënyrë që udhëtimi yt të jetë sa më i këndshëm dhe i sigurt të kërkojmë të lexosh me kujdes pikat vijuese.

Përgjithësisht bileta jote përfshin transportin falas të:

  • Një bagazhi dore (maks. 42 x 30 x 18 cm, maks. 7kg)
  • 1 Bagazh udhëtimi (maks. 80 x 50 x 30 cm, lejohet një devijim i vogël nga këto përmasa, por perimetri maks. i të gjitha faqeve duhet të jetë 160 cm, maks. 20 kg)

Për arsye sigurie është e rëndësishme që bagazhi yt i dorës të vendoset në vendet e bagazheve mbi ndenjësen tënde, që rrugët e kalimit të jenë të lira. Sigurohu që të gjitha bagazhet të etiketohen me emrin dhe adresën tënde për të shmangur çdo ngatërresë. Shoferët tanë miqësorë janë më se të lumtur të të ndihmojnë të ngarkosh bagazhet e tua në vendet e tyre.

Bagazhet shtesë

Bagazhi shtesë nuk duhet të kalojë përmasat dhe peshën e bagazhit të udhëtimit dhe mund të transportohet për një tarifë prej 2€ kur rezervohet drejtpërdrejt gjatë procesit të rezervimit. Nëse dëshiron të regjistrosh bagazh shtesë pas procesit aktual të rezervimit, mund ta bësh përmes linjës direkte të shërbimit ndaj klientit. Duhet të paguash një tarifë prej 4€ direkt në autobus. Në përgjithësi, ne nuk mund të garantojmë nëse ka hapësirë të mjaftueshme për më shumë se një artikull bagazhi në bord.

Bagazhi i veçantë

Për një bagazh që është më i madh se bagazhi i udhëtimit duhet të paguani një tarifë 9 euro. Bagazhi nuk duhet të tejkalojë një perimetër të përgjithshëm prej 240 cm (lartësia + gjerësi + thellësi), si dhe peshën prej 30 kg. Përveç kësaj, bagazhi i veçantë duhet të specifikohet gjatë rezervimit (nëse është e mundur për udhëtimin) ose pas udhëtimit, por megjithatë duhet të njoftohet me telefon pranë shërbimit tonë të klientit, jo më herët se 48 orë para nisjes së autobusit*. Çdo pasagjer mund të marrë me vete vetëm një bagazh të veçantë, dhe nuk ekziston asnjë e drejtë për të kërkuar më shumë. Si bagazh i veçantë konsiderohen, për shembull skitë dhe instrumentet muzikore (këshillohet transportimi në valixhe të fortë). Për biçikletat dhe mjetet ndihmëse ortopedike zbatohen rregulla të veçanta. Disa objekte përjashtohen nga mundësia për transportim.

Për më shumë informacion rreth rregullave dhe rregulloreve të transportit të bagazhit në bordin e autobusëve tanë, shiko Termat dhe kushtet tona.

Biçikletat

Shumë prej autobusëve tanë të lejojnë të marrësh biçikleta të një madhësie standarde dhe pa super struktura (pesha maksimale 25kg) në bord. Këto mund t’i shtohen udhëtimit tënd gjatë procesit të rezervimit për një tarifë shtesë prej 9€ për artikull. Në të njëjtën kohë me rezervimin kur përzgjedh numrin e pasagjerëve mund të përzgjedhësh njëherazi edhe numrin e biçikletave që do të marrësh në bord.
Karroca është te mbajtëset e biçikletave. Në raste të veçanta karroca është e mundur vetëm në çanta të përshtatshme në vendin e bagazheve (p.sh. biçikletë që paloset). Në atë rast, duhet të telefononi paraprakisht shërbimin ndaj klientit për të regjistruar biçikletën (shikoni rregulloret për bagazhet e veçanta).
Biçikletat elektrike, ato dyshe dhe triçiklet nuk mbarten tek mbajtëset e posaçme.

Karroca fëmijësh/Karroca me rrota/Paterica

Karrocat e fëmijëve, karrocat me rrota dhe patericat mund të transportohen falas në disa prej autobusëve tanë. Karrocat me rrota dhe patericat duhet të regjistrohen te ne përmes telefonit, të paktën 36 orë para nisjes*. Karrocat me rrota konsiderohen si bagazhe të rënda dhe duhet të regjistrohen te ne përmes telefonit, të paktën 48 orë para nisjes*.
Mbaj parasysh se për arsye sigurie, karrocat me rrota mund të merren me vete vetëm nëse palosen dhe nuk kanë pajisje elektrike.

Instrumentet muzikore

Instrumentet muzikore që nuk kalojnë peshën e bagazhit të dorës dhe dimensionet (42 x 30 x 18 cm, maks. 7kg) mund të merren falas në bord te vendi i pasagjerit në vend të një bagazhi të zakonshëm dore. Megjithatë, ti mund të futësh ose bagazhin e dorës ose instrumentin muzikor në ndarëset e pasagjerit.
Instrumentet muzikore që janë më të mëdha se masat e bagazhit të dorës (42 x 30 x 18 cm, maks. 7kg) konsiderohen si bagazhe të rënda dhe duhet të transportohen në portbagazhin e autobusit në valixhen e duhur të transportit. Ne rekomandojmë një kuti të fortë për të shmangur dëmtimet. Në  këtë rast çdo artikull i shton një kosto shtesë prej 9€ rezervimit tënd, i cili duhet të regjistrohet jo më herët se 48 orë para orarit të nisjes, përmes telefonit, te personeli ynë i shërbimit ndaj klientit*.
Instrumentet muzikore dhe valixhet e tyre që janë më të mëdha se 135 x 48 x 35 cm përjashtohen nga transporti (p.sh. violinçelat e mëdha.)

Ke harruar bagazhin?

Raporto bagazhin tënd të humbur në zyrën e sendeve të humbura e të gjetura. Ne do të të ndihmojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

*Mbani parasysh se tarifat për thirrjet nga linjat fikse si dhe nga telefonat celularë varen nga çmimet individuale të operatorit.