Nëse e ke të vështirë hyrjen në faqen e internetit, na telefono në +49 (0)30 300 137 300 ose referoju aplikacioni Google Assistant i FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Lista e çmimeve për rezervimin e ndenjëses

Tabela e mëposhtme shfaq çmimet aktuale të rezervimit të vendit në varësi të kategorisë së vendeve, distancës së udhëtimit dhe monedhës së përdorur.


Kategoritë e vendeve

  • Panoramë: Pamje më e bukur gjatë udhëtimit
  • Tavolina: Më shumë rehati te vendi i uljes
  • Klasik: Vend sipas zgjedhjes
  • Tek: Më shumë rehati pa pasagjer direkt ngjitur
Monedhat Kodi Distancë e shkurtër dhe mesatare* Distancë e gjatë**
Klasik Tavolina Panoramë Vend tek Klasik Tavolina Panoramë Vend tek
Euro EUR 1.49 1.99 2.99 1.49 2.99 3.49 4.99 2.99
US Dollar USD 1.49 2.49 4.99 1.49 2.99 4.99 7.99 2.99
Swiss Franc CHF 2 3 6 2 4 6 8 4
Czech Crown CZK 9 19 29 9 39 59 89 39
Hungarian Forint HUF 450 600 1200 450 900 1200 1800 900
Norwegian Crown NOK 15 25 35 15 20 30 40 20
Swedish Crown SEK 15 25 35 15 20 30 40 20
Bulgarian Lev BGN 2.99 3.99 5.99 2.99 5.99 6.99 9.99 5.99
Romanian Leu RON 8.99 11.99 16.99 6.99 16.99 19.99 29.99 14.99
British Pound GBP 0.99 1.49 2.49 0.99 1.99 2.49 4.49 1.99
Polish Zloty PLN 3 5 9 2 8 11 15 6
Croatian Kuna HRK 10 15 25 10 20 25 40 20
Danish Crown DKK 10 15 20 10 20 25 35 20
Serbian Dinar RSD 170 200 400 170 350 400 700 350
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark BAM 3 4 8 3 6 8 12 6
Albanian Lek ALL 190 250 500 190 375 500 750 375
Ukrainian Hrywnja UAH 19 29 49 19 49 69 99 49
Macedonian Denar MKD 90 120 240 90 180 240 360 180
Russian Ruble RUB 29 49 69 29 59 89 119 59
Turkish Lira TRY 12 17 0 3 25 30 0 5

Legjenda
* Distancë e shkurtër dhe mesatare: për distanca nën 500 km/310 milje
** Distancë e gjatë: për distanca mbi 500 km/310 milje

Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme.