Nëse e ke të vështirë hyrjen në faqen e internetit, na telefono në +49 (0)30 300 137 300 ose referoju aplikacioni Google Assistant i FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Tarifat e pagesës

Tabela e mëposhtme paraqet shtetet ku vihet tarifa e pagesës dhe vlera e saj.

Shtetet Vlera e tarifës së pagesës
Holandë 1,5%
Belgjikë 1,5%
Luksemburg 1,5%

Vlera e tarifës së pagesës bazohet në përqindjen e vlerës totale të kartës së blerjes. Prandaj, në këtë tarifë futen edhe taksat e shitjeve (TVSH) .

Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme.