§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Sendet e humbura e të gjetura

Ke harruar diçka në autobus për shkak të emocioneve, pritjes apo çlodhjes?
Apo ke gjetur diçka në autobusët tanë që nuk të përket ty?

Nuk ka problem! Vetëm plotëso formularin e sendeve të humbura e të gjetura më poshtë. Ne do të të ndihmojmë sa më shpejt të jetë e mundur.
Mbaj parasysh që kërkesat për sendet e humbura & të gjetura marrin përgjigje vetëm me shkrim. Për momentin, ne mund të marrim kërkesa vetëm në gjuhën gjermane dhe angleze. Të falënderojmë për mirëkuptimin.

Të dhëna personale

Të dhënat e udhëtimit

Shëno të dhënat e sakta të udhëtimit (nisja, destinacioni, data dhe ora) dhe nëse është e mundur numrin e rezervimit.

Përshkrimi i artikullit të humbur

Sa më i hollësishëm të jetë përshkrimi që mund t'i bësh artikullit të humbur ose të gjetur, aq më shpejt mund të kërkojmë për artikullin e humbur ose të gjejmë zotëruesin e artikullit të gjetur.

Ngjyra, masa, numri i serisë, karakteristika të veçanta, etiketa etj.
* Fushë e detyrueshme