Nëse e ke të vështirë hyrjen në faqen e internetit, na telefono në +49 (0)30 300 137 300 ose referoju aplikacioni Google Assistant i FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Kontroll i statusit të artikujve Të humbur dhe Të gjetur

Kontrollo gjendjen e artikullit të humbur

Këtu mund të kontrollosh gjithnjë statusin e artikullit të humbur pas regjistrimit një herë te formulari i artikujve Të humbur dhe Të gjetur.