§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Konfirmimi i formularit të kontaktit

Imazhet vijuese ofrohen nga FlixBus për përdorim jo tregtar dhe mund të riprodhohen lirisht për qëllime editoriale dhe gazetareske:

FlixBus Europa
 Download: JPEG / 12 MB
FlixBus
 Download: JPEG / 6 MB
FlixBus
 Download: JPEG / 7 MB
Download: JPEG / 10 MB
Download: JPEG / 10 MB
 Download: JPEG / 10 MB
Download: JPEG / 9 MB
 Download: JPEG / 9 MB
 Download: JPEG / 3 MB
Download: JPEG / 9 MB
Download: JPEG / 3 MB
Download: JPEG / 1 MB
Download: JPEG / 5MB
Download: JPEG / 5 MB
Download: JPEG / 2 MB
Download: JPEG / 2 MB
Download: PNG / 29 KB
Download: PNG / 1 MB

Jochen Engert, Flixbus - Axel Springer NOAH16 Berlin - 09/06/2016

"Travel & Tourism" - Prezantim i kompanisë nga Jochen Engert, Themelues & Administrator i FlixBus në Konferencën NOAH 2016, në Berlin

 

Pierre Gourdain, DG de FlixBus France @ParisRegion - 05.1.2016

Le succès du développement de FlixBus France : interview avec Pierre Gourdain, Directeur général de FlixBus France